Hvor som helst – Når som helst

Når du handler med Plug-in Norge er du kvitt alle bekymringer om reparasjoner og løpende vedlikehold. Vi tilbyr en rekke forskjellige og svært fleksible service- og vedlikeholdstjenester over hele landet. Les mer…

Servicetips!

Med regelmessig tilsyn av dine kjøle- og frysemøbler kan du både redusere utgifter til reparasjon og holde energiforbruket nede.

Plug-in Garanti

I tillegg til standardgarantien som følger med alle Plug-In Norges produkter, tilbyr vi på noen modeller en utvidet garanti.

Plug-In Norge sin standardgaranti på produkter er 2 år på kjølere og frysere og 1 år på øvrige produkter, dersom ikke annet spesielt er oppgitt. For noen modeller kan utvidet garanti helt opp til fem år bestilles.

r290hfcPlug-In Norge tar miljø på alvor

Det er flere faktorer som er med på å avgjøre hvor stor innvirkning våre kjøle- og fryseløsninger har på miljøet. Blant de sentrale punktene er blant annet; kuldemedium, vedlikehold og energiforbruk. Man kan på mange måter si at disse punktene henger sammen. Vi vil forsøke å gi deg en kort innføring i de nevnte temaene.

I beslutning om investeringer i nye kjølere er fokus rettet på viktige elementer som kvalitet, driftssikkerhet, miljøvennlighet og design. Alle disse områdene som Plug-in Norge har inngående kunnskap om og erfaring med. Nå kan vi også hjelpe til med å finansiere gjennom et svært fordelaktig leasing konsept.

Vi tilbyr:

  • Skreddersydde løsninger, hvor det avtales en fast pris per. måned for en samlet løsning med kjøleutstyr, installasjon og service.
  • Finansiell eller operasjonell leasing

Ytterligere fordeler ved leasing:

  • Kan fratrekkes driftsbudsjettet
  • Frigjøre midler og sikre likviditet
  • Forenklet og budsjett-sikker økonomistyring
  • Kan tilpasses individuelle behov (sesongsvingninger og lign.)
  • Maksimal fleksibilitet og effektivitet