Miljø

Plug-In Norge tar miljøet på alvor! Det er flere faktorer som er med på å avgjøre hvor stor innvirkning våre kjøle- og fryseløsninger har på miljøet. Blant de sentrale punktene er blant annet; kuldemedium, vedlikehold og energiforbruk. Man kan på mange måter si at disse punktene henger sammen. Vi vil forsøke å gi deg en kort innføring i de nevnte temaene.

Kuldemedium

Tradisjonelt har det vært brukt R404a og R134a på plug-in kjøle- og frysemøbler. For å beskrive miljøpåvirkningen til de ulike kuldemediene benyttes en verdi-skala som kalles for GWP (Global Warming Potential). Dette er et mål på de ulike drivhusgassenes effekt når det gjelder global oppvarming. GWP- verdien for en gass defineres som den akkumulerte påvirkningen på drivhuseffekten fra ett tonn utslipp av gassen, sammenlignet med ett tonn utslipp av Co2 over et spesifisert tidsrom. Karbondioksid Co2 har GWP = 1. R404a har GWP = 3922 og R134a har GWP = 1430. 

Plug-In Norge ønsker derfor å tilby mer miljøvennlige løsninger. Kuldemediene R290/R600 er propan/isobuthan og har GWP = 3. Disse har i mange år vært å finne i husholdningsmodeller og har de senere årene funnet veien til det kommersielle markedet og er nå tilgjengelige innenfor de fleste produktområder innenfor kommersiell plug-in kjøl og frys. I vårt produktspekter her vil du derfor utelukkende finne modeller med miljøvennlig kuldemedie R290/R600. Ved å velge disse løsninger er vi og våre kunder med på å påvirke miljøet i en positiv retning!

Vedlikehold

Forebyggende vedlikehold på plug-in enheter er pr i dag et lite utbredt fenomen utover det vedlikeholdet butikkpersonell utøver selv. Ved å utføre forebyggende vedlikehold etter en fast tidsintervall vil man oppnå økt levetid på kjøle- og frysemøblene, i tillegg vil man også holde energiforbruket på det lave utgangspunktet de hadde da de var nye. Investeringen man gjør i at kvalifisert personell utøver vedlikeholdet kan vise seg å være liten i forhold til den påvirkningen vedlikeholdet har på miljøet generelt og energiforbruket på hvert enkelt møbel.

Vi i Plug-In Norge har personell som er sertifisert og kvalifisert til å gjøre forebyggende vedlikehold og eventuelle reparasjoner på dine kjøle- og frysemøbler. Ta kontakt med oss rundt dette temaet for å finne den rette løsningen for deg slik at vi sammen kan påvirke miljøet positivt.

Energiforbruk

Selv om de fleste produsenter i dag er bevisst på å redusere energiforbruket er det fortsatt forskjeller. Bruk av kuldemedie med lav GWP-verdi, lavenergivifter, glassdører og LED varebelysning er noen elementer som bidrar til å redusere energiforbruket. Som en produsent-uavhengig leverandør i markedet velger derfor Plug-In Norge å benytte seg av de produsenter som har størst fokus på disse områdene. Noen gode tips på veien til en mer miljøvennlig verden;

Kjøl: Et sentralt punkt for kjølereoler er glassdører, ved å benytte dette øker man temperaturstabiliteten i disken og reduserer energiforbruket med opptil 40% sammenlignet med en åpen disk.

Frys: De aller fleste frysedisker kommer i dag med glass lokk. Et viktig moment på frysediskene er rim påslaget i disken. En tommelfinger regel sier følgende: ved rim påslag i disken vil fordampningstemperaturen synke. Pr kelvin lavere fordampningsgrad vil energiforbruket øke med 3-5%. Valg av disker med minimalt rim påslag er derfor vesentlig for å holde energiforbruket nede. Vi har modellen du trenger for å slippe å bekymre deg for dette!